Riddaretemplet Balder, Halmstad

KONTAKT MÖTESSCHEMA MÄSTARRÅD VÅRA LOKALER SVERIGE

Våren 2015
Tisdagen 13/1 IG Installation
Tisdagen 27/1 PRG
Tisdagen 10/2 KG
Tisdagen 24/2 IG Årsredovisning
Tisdagen 10/3 TG
Tisdagen 24/3 IG
Fredagen 3/4 Långfredagsgudstjänst 15.00
Tisdagen 14/4 RG
Lördagen 25/4 Årsfest. Stipendieutdelning 17.00
Tisdagen 12/5 IG Terminsavslutning Brödramåltid

Hösten 2015
Tisdagen 25/8 IG
Tisdagen 8/9 PRG
Tisdagen 22/9 IG
Tisdagen 6/10 URG
Tisdagen 27/10 IG, TG, URG, valmöte
Söndagen 31/10 Allahelgonsdag 15.00
Tisdagen 10/11 ARG
Tisdagen 24/11 KG
Tisdagen 8/12 IG Årsavslutning Brödramåltid

Mötestid: 19.00, samling 18.30 Klädsel: HD/EHD

Foto: Maria Berg

Hämta Matrikel 2015 för Balder, Vårdkasen, UP Falkenber och FG Varberg.