Riddaretemplet Balder, Halmstad

KONTAKT MÖTESSCHEMA MÄSTARRÅD VÅRA LOKALER SVERIGE

 • RT Balder – IG den 4 september, 2018
 • RT Balder – KG den 25 september, 2018
 • RT Balder – IG den 9 oktober, 2018
 • Södra Provinskapitlet ger Stor Tempel Graden (8) i Jönköping den 20 oktober, 2018
 • RT Balder – IG Valmöte URG, RG och IG den 23 oktober, 2018
 • RT Balder – Alla Helgon Dag den 3 november, 2018 15:00
 • RT Balder – IG den 13 november, 2018
 • RT Balder – RG den 27 november, 2018
 • RT Balder – IG med årsavslutning. Anmälan! den 11 december, 2018
 • Stor Templet ger Stor Templets Inre Cirkel Graden (9) i Halmstad den 16 mars, 2019
 • Det Högsta Templet ger Högsta Templets Grad (10) i Halmstad den 17 mars, 2019
 • General Konvent 2019 den 31 juli, 2019

Mötestid: 19.00, samling 18.30 Klädsel: HD/EHD

Foto: Maria Berg

Hämta Matrikel 2018 för RT Balder, RT Vårdkasen, UP Falkenberg och FG Varberg.